Με θέμα “Τρόποι αντίληψης του ίδιου μας του εαυτού, της πραγματικότητας και των άλλων” θα μιλήσει ο κ. Εμμανουήλ Κ. Κονδύλης, καθηγητής Management του Πανεπιστημίου Πειραιώς και μέλος του Σωματείου του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 ώρα 19.30 σε ειδική εκδήλωση στην αίθουσα του ΣΑΚΑ, του Κολλεγίου Ψυχικού Στεφάνου Δέλτα .
 Ο καθηγητής Εμμανουήλ Κονδύλης
 
Στην ομιλία θα αναλυθούν όχι μόνο οι τρόποι με τους οποίους συγκροτούμε την αυτο-εικόνα μας ως γονείς, αλλά και οι τρόποι με τους οποίους επικοινωνούμε και επηρεάζουμε τους πιο «σημαντικούς άλλους» της ζωής μας, τα ίδια μας τα παιδιά.