ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ, ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 απονεμήθηκε ομόφωνα πρόσφατα στη Πρόεδρο του πανελλήνιου γυναικείου αθλητικού σωματείου “ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” και εθνική πρέσβυ της Ελλαδος στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την Ανοχή, και το “Ευ Αγωνίζεσθαι”, την κ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, για την προσφορά της στη διεθνική πολιτιστική συνεργασία, συμβάλλοντας στην διάδοση ενός ευρωπαϊκού πνεύματος και στην ενίσχυσή του με τις αρχές του ολυμπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
 
 
Το ίδιο βραβείο απονεμήθηκε και στην ΜΚΟ «PRAKSIS», που έχει σαν στόχο υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης και την υποστήριξη ευπαθών ομάδων, ενώ μετά από πρόταση του Δ. Παπαδημούλη, η αρμόδια Επιτροπή συμφώνησε ομόφωνα να δώσει κατ’ εξαίρεση και τρίτο βραβείο στην Ελλάδα, έναντι των δύο που της αναλογούν με βάση τον ισχύοντα κανονισμό, στην ΜΚΟ “ΜΠΟΡΟΥΜΕ”
 
 
Η ελληνική επιτροπή αξιολόγησης είχε προτείνει, κατά σειρά, για δύο βραβεία τη ΜΚΟ «Praksis» και την Αικατερίνη Παναγοπούλου.
 
Η ελληνική επιτροπή αξιολόγησης είχε προτείνει, κατά σειρά, για δύο βραβεία τη ΜΚΟ «Praksis» και την Αικατερίνη Παναγοπούλου. Η πρόταση του Δημήτρη Παπαδημούλη έγινε ομόφωνα αποδεκτή από όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιλογής των Βραβείων, με αποτέλεσμα να απονεμηθεί 3ο βραβείο και στην ΜΚΟ «Μπορούμε», που προσφέρει καθημερινα 20.000 γεύματα, ενώ συνολικά έχει προσφέρει 14.000.000 μερίδες φαγητού.
 
 
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ “ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ”: Κάθε έτος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απονέμει το «Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη». Το βραβείο αυτό απονέμεται σε πολίτες, ομάδες, σωματεία ή οργανώσεις που έχουν επιδείξει αξιοσημείωτα επιτεύγματα και/ή εξαιρετική προσήλωση στους ακόλουθους τομείς: 1) Δραστηριότητες για την προαγωγή καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης και στενότερης σύνδεσης μεταξύ των πολιτών των κρατών μελών ή για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ή διεθνικής συνεργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2) Δραστηριότητες που περιλαμβάνουν μακροπρόθεσμη, διασυνοριακή ή διεθνική πολιτιστική συνεργασία συμβάλλοντας στην ενίσχυση ενός ευρωπαϊκού πνεύματος. 3) Σχέδια που συνδέονται με το εκάστοτε Ευρωπαϊκό Έτος. 4) Δραστηριότητες που εκφράζουν συγκεκριμένα τις αξίες που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
– Προϋποθέσεις για την απονομή του βραβείου. Δεν είναι επιλέξιμες για βράβευση οι υποψηφιότητες πολιτών, ομάδων, σωματείων ή οργανώσεων που εμπλέκονται στα ακόλουθα σχέδια: 1) Σχέδια που λαμβάνουν άνω του 50% της χρηματοδότησής τους από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. 2) Σχέδια στα οποία έχει ήδη απονεμηθεί βραβείο από ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο. 3) Δραστηριότητες που έχουν διεξαχθεί κατά την άσκηση πολιτικού λειτουργήματος ή αιρετού αξιώματος. 4) Δραστηριότητες που δεν είναι συμβατές με τις αξίες που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 5) Δραστηριότητες που έχουν κερδοσκοπικό σκοπό. 6)Δραστηριότητες δημόσιων και κυβερνητικών οργανώσεων.
 
 
 
 
ΠΗΓΗ:proto thema, avgi.gr