Σε συνέχεια των πρόσφατων αρχαιρεσιών της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος-HELMEPA, οι εκλεγέντες, σύμφωνα με το Καταστατικό, συνήλθαν και συγκρότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της υπό την Προεδρία της νεοεκλεγείσας Προέδρου Σεμίραμις Παληού με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: Σεμίραμις Παληού

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ξυλάς

Γενική Γραμματέας: Ειρήνη Νταϊφά

Ειδική Γραμματέας: Αικατερίνη Λως

Ταμίας: Αριστείδης Πίττας

Αναπληρωτής Ταμίας: Μιχάλης Δαλακούρας


Η νεοεκλεγείσα Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος-HELMEPA Σεμίραμις Παληού

 

Μέλη (με αλφαβητική σειρά):

Παναγιώτης Ζαχαριάδης

Γεώργιος Καλλιάνης

Γεώργιος Καραγεωργίου

Κάλλη Λιβανού

Ιωάννα Μαρτίνου

Δημήτριος Ματθαίου

Αθανάσιος Μπέης

Μιλένα Παππά

Ιωάννης Χαλάς

Η νεοεκλεγείσα Πρόεδρος κ. Σεμίραμις Παληού είναι αναπληρώτρια CEO, COO και Director της Diana Shipping. Με σπουδές στη Mηχανολογία στο Imperial College του Λονδίνου και στη Nαυπηγική στο University College της βρετανικής πρωτεύουσας, διαθέτει εμπειρία μεγαλύτερη των 20 ετών στη ναυτιλία και δη στην τεχνική διαχείριση πλοίων και στα πληρώματα. Έχει επίσης διατελέσει Director της Alpha Sigma Shipping Corp., COO στην Performance Shipping Inc., καθώς επίσης και Managing Director και επικεφαλής του τμήματος Technical, Operations, Crew and Supply της Unitized Ocean Transport Ltd.

Τι είναι η HELMEPA;

Είναι η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος. Η πρωτοποριακή εθελοντική δέσμευση Ελλήνων ναυτικών και πλοιοκτητών για την προστασία των θαλασσών από τη ρύπανση των πλοίων, που ανέλαβαν στον Πειραιά την 4η Ιουνίου 1982. Με σύνθημα «Να Σώσουμε τις Θάλασσες», υποστηρίζουν με συνέπεια μέχρι σήμερα την πρωτοβουλία τους.

Ποιος είναι ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας;

Ο ανθρώπινος παράγοντας στη ναυτιλιακή κοινότητα να αποκτήσει εθελοντικά περιβαλλοντική συνείδηση και υψηλό επίπεδο ασφάλειας για την επίτευξη ποιοτικής ναυτιλίας, πάντοτε στην υπηρεσία της ανθρωπότητας

Ποιο είναι το μέσο;

Η συντονισμένη εθελοντική προσπάθεια πληροφόρησης, επιμόρφωσης και κινητοποίησης όλων, από τον πλοιοκτήτη μέχρι τον τελευταίο ναύτη.

Από την έντονη ανησυχία του αείμνηστου Έλληνα πλοιοκτήτη Γιώργου Π. Λιβανού για το σοβαρό κίνδυνο που διατρέχουν οι ωκεανοί από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Πιστεύοντας πως η Ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα μπορεί να κάνει την αρχή για μια αειφόρο ναυτιλία, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας υπέγραψαν την 4η Ιουνίου 1982 τη Διακήρυξη Εθελοντικής Δέσμευσης «Να Σώσουμε τις Θάλασσες» και ένα Σχέδιο Δράσης βάσει των οποίων ιδρύθηκε και λειτουργεί η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος-HELMEPA. Και για να γίνει παγκόσμια γνωστή αυτή η πρωτοβουλία της Ελληνικής ναυτιλίας, πέντε διεθνώς αναγνωρισμένοι περιβαλλοντικοί οργανισμοί προσυπέγραψαν την Ιδρυτική Διακήρυξη.

 

Ποιες είναι οι βασικές δεσμεύσεις της HELMEPA;

 • Υποστηρίζει το στόχο “Ασφαλή Πλοία σε Καθαρές Θάλασσες” του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.
 • Λειτουργεί ως ιδιωτικό Σωματείο, όχι κερδοσκοπικά και όχι γραφειοκρατικά.
 • Έχει αποκλειστικό και μόνο έσοδο τις ετήσιες εισφορές και δωρεές των μελών, εκτός των ναυτικών.
 • Καλλιεργεί και προάγει περιβαλλοντική συνείδηση σε όλες τις βαθμίδες της ναυτιλιακής κοινότητας με κάθε μέσο πληροφόρησης, ενημέρωσης και δημοσιότητας.
 • Ενθαρρύνει τη συμμόρφωση με εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς πρόληψης της ρύπανσης και ασφάλειας στη θάλασσα που η Ελλάδα έχει κυρώσει.
 • Συνδράμει την Ελληνική Πολιτεία σχετικά με τη διεθνή νομοθεσία προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
 • Προωθεί διεθνή προσπάθεια που συνδυάζει περιβαλλοντικούς κανονισμούς και εθελοντική βούληση για την εξάλειψη της ρύπανσης από τα πλοία και τη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα.
 • Δέχεται ως Μέλη πλοιοκτήτες, εφοπλιστές, διαχειριστές και πράκτορες, πλοιάρχους, αξιωματικούς καταστρώματος και μηχανής και πληρώματα, καθώς και άλλους οργανισμούς και φορείς της ευρύτερης Ελληνικής και διεθνούς ναυτιλιακής και επιχειρηματικής κοινότητας.
 • Εκδίδει Πιστοποιητικό Μέλους σε εταιρεία ή άτομο που αναλαμβάνει ως Μέλος τη δέσμευση να υποστηρίζει τους σκοπούς της HELMEPA.
 • Ακυρώνει ή αναστέλλει Πιστοποιητικό Μέλους όταν ο κάτοχός του καταδικάστηκε νόμιμα για ρύπανση ή/και δεν ανέφερε εθελοντικά το γεγονός στη HELMEPA ή αδιαφορεί για τις αρχές που εκπροσωπεί το Πιστοποιητικό Μέλους.
 • Αναγνωρίζει και βραβεύει επιτεύγματα ατόμων ή και φορέων στους τομείς της πρόληψης της ρύπανσης και της ναυτικής ασφάλειας.
 •