Μέσα από τις συνεχείς, συστηματικές, τοπικές και διεθνείς έρευνές της, η Focus Bari / YouGov Affiliate στην Ελλάδα παρακολούθησε όλες τις αλλαγές στη νοοτροπία, την ψυχολογία, τις επιλογές και την συμπεριφορά στους βασικούς τομείς της ζωής: υγεία, σχέσεις, επαγγελματικά, οικονομικά, κοινωνικά και καθημερινότητα, νέες τάσεις, ανάγκες και ζητούμενα που διαμορφώθηκαν μέσα σε λίγους μήνες επηρεάζοντας την ζωή όλων.
Ποιά θα είναι η «νέα κανονικότητα» για την κοινωνία και ποιες οι νέες συνήθειες των Ελλήνων που «ήρθαν για να μείνουν»;

 

Δείτε τα βασικά ευρήματα-σημεία στον χρόνο σε δύο τόμους εδώVolume I και Volume II