Την απαλλαγή  από το πόθεν έσχες τέκνων για αγορά Α’ κατοικίας σηματοδοτεί κατ ουσίαν το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία οι γονείς θα μπορούν να κάνουν  γονική παροχή χρημάτων στα παιδιά τους, η οποία θα είναι αφορολόγητη μέχρι το ποσό των 150.000 Ευρώ και με κλιμακωτούς συντελεστές από 1% έως 10% για μεγαλύτερα ποσά, ενώ μέχρι σήμερα υπήρχε ο υψηλότατος συντελεστής φορολόγησης  του δέκα τοις εκατό στις δωρεές ή γονικές παροχές χρημάτων από το πρώτο Ευρώ!

Πιο συγκεκριμένα  μηδενικό φόρο σε χρηματικές παροχές από γονείς προς τέκνα έως ύψους 150.000 ευρώ, εφ’ όσον το χρηματικό ποσό χρησιμοποιηθεί για την αγορά α’ κατοικίας, και με κλιμακωτούς συντελεστές για ποσό άνω των 150.000 ευρώ, προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή. Προϋπόθεση για την ευνοϊκή μεταχείριση δωρεών και γονικών παροχών χρηματικών ποσών είναι να προκύπτει, ότι γίνεται για την αγορά ακινήτου, για την οποία τα τέκνα θα τύχουν το ευεργέτημα της α’ κατοικίας.

Με την ψήφιση της ως άνω διάταξης ικανοποιείται και ένα πάγιο αίτημα της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας, καθώς το μέχρι σήμερα φορολογικό καθεστώς προέβλεπε, οι χρηματικές παροχές από γονείς προς τέκνα να φορολογούνται με συντελεστή 10% από το πρώτο ευρώ.

 

Διατηρείται το τεκμήριο απόκτησης του ποσού που δίνεται ως παροχή του γονιού προς το παιδί και θα πρέπει να δικαιολογείται από τα εισοδήματα του γονέα.

Συγκεκριμένα οι διατάξεις οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή ορίζουν ότι:

1. Για τον υπολογισμό του φόρου χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών που συνιστώνται από τους γονείς προς τα παιδιά τους για την αγορά πρώτης κατοικίας εφαρμόζεται η κλίμακα του κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, που προβλέπει αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ. Για χρηματικά ποσά άνω των 150.000 και έως 300.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος 1%, για ποσά πάνω από 300.000 και έως 600.000 ευρώ εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 5%, ενώ για το τμήμα των χρημάτων που υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%.

2. Προϋπόθεση για την ευνοϊκή μεταχείριση των δωρεών και γονικών παροχών είναι να προκύπτει ότι η δωρεά ή η γονική παροχή γίνεται για την απόκτηση ακινήτου για το οποίο τα παιδιά έτυχαν της απαλλαγής πρώτης κατοικίας.

3. Η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης με συντελεστή 10% αφορά μόνο τις γονικές παροχές για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από τα παιδιά και όχι για την απόκτηση άλλων περιουσιακών στοιχείων.

4. Διατηρείται το τεκμήριο απόκτησης του ποσού που δίνεται ως παροχή του γονιού προς το παιδί και θα πρέπει να δικαιολογείται από τα εισοδήματα του γονέα.