Όλο αυτό το διάστημα που βιώνουμε την θλιβερή εμπειρία της πανδημίας του κορωνοιού συνειδητοποιήσαμε  πόσο σημαντικό αγαθό είναι η υγεία μας και η ζωή μας.

Αυτό το Σάββατο 16 Μαίου(11.00-13.00) εξέχοντες επιστήμονες από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα– στο video YouTube σχολιάζει ο διακεκριμένος Καθηγητής Μαιευτικής/Γυναικολογίας του Παν/μίου Ιωαννίνων, Ευάγγελος Παρασκευαίδης-, θα μιλήσουν για θέματα που αφορούν στην παθολογία τραχήλου της μήτρας στην σημερινή μετακορωνοιού εποχή.

Ο διακεκριμένος Καθηγητής Μαιευτικής/Γυναικολογίας του Παν/μίου Ιωαννίνων, Ευάγγελος Παρασκευαίδης που θα συμμετέχει στο online σεμινάριο

 

Πώς οι γυναίκες πρέπει να ελέγχονται για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας;

Ποια είναι η σύγχρονη προσέγγιση της εξατομικευμένης αντιμετώπισης;

Η εκτίμηση κινδύνου με την βοήθεια του Aptima HPV test σε συνδυασμό με ψηφιακές εφαρμογές.

Εμείς οι γυναίκες μπορούμε με την σωστή πρόληψη να θεραπεύσουμε πλήρως τον καρκίνο της μήτρας.
Κάνοντας το ThinPrep Παπ Τεστ, η γυναίκα γνωρίζει με ακρίβεια που αγγίζει το 100% , δηλαδή με 25% μεγαλύτερη ακρίβεια από το κλασσικό Τεστ Παπ, εάν υπάρχουν αλλαγές ή αλλοιώσεις στα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας της, που δυνητικά μπορεί να οδηγήσουν σε προ-καρκινικές καταστάσεις ή καρκίνο, τόσο και τις περιπτώσεις διηθητικού καρκίνου, ενώ το Aptima HPV Τεστ ανιχνεύει εάν υπάρχει μόλυνση από τον ιό HPVπου ενδεχομένως μπορεί να εξελιχθεί και να οδηγήσει στην ανάπτυξη καρκίνου.

60 χρόνια μετά την εισαγωγή του Παπ Τεστ ο συνδυασμός ThinPrep Pap Test και Aptima HPV test,  αποτελεί σήμερα την καλύτερη πρόληψη για τις γυναίκες από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Όταν τα δύο αυτά Τεστ είναι αρνητικά οι πιθανότητες μία γυναίκα να αναπτύξει καρκίνο τραχήλου μήτρας είναι σχεδόν ανύπαρκτη και η γυναίκα έχει την πιο σίγουρη ασπίδα προστασίας!
Ουσιαστικά, μέχρι σήμερα καμία μέθοδος δεν επέτρεπε στην καθημερινή κλινική πράξη την αποτελεσματική διάγνωση όλων των περιπτώσεων καρκίνου τραχήλου μήτρας, που αποτελεί την τέταρτη συχνότερη κακοήθεια και την τέταρτη βασικότερη αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες παγκοσμίως.

 

Εγγραφείτε δωρεάν στο διαδικτυακό σεμινάριο. Θα μεταδοθεί ζωντανά και θα υπάρχει η δυνατότητα ερωτήσεων”.